Posts Tagged ‘skolmassaker’

Konsten att dö

1 maj, 2007

Det tog mig ett år att lyssna igenom den oförkortade audiobokversionen av Barbara Tuchmans A Distant Mirror – The Calamitous Fourteenth Century. Tuchman är min favorithistoriker, och jag behövde ett underhållande och lättillgängligt sätt att få en uppfattning om kulturen i Frankrike och England i slutet på 1300-talet. Det är jävlig lite hundraåriga kriget i nordiska skolor, kan man bara konstatera när man pluggar vid Oxford med folk som uppfattar perioden som praktiskt taget närhistoria, och det är kanske inte så konstigt när man tänker på vilket kulturellt u-land Sverige var på den tiden.

Det intressanta är att alldeles nu, bara de senaste dagarna, så brännde det liksom till i texten. I de sammanfattande kapitlen på slutet, någonstans med start från korståget mot sultanen ungefär, var det som om varje ord var relevant för vår samtid. Det finns ju de som anser att man i framtiden kommer att tala om Det Europeiska Kriget som en period från mitten på artonhundratalet till slutet på kalla kriget (fingers crossed). Hundraårskriget way back when var lite som vårt nittonhundratalskrig – det kom och gick i etapper, men med fruktansvärda följder för alla involverade. De hade inte massförstörelsevapen, men nog pesten, som slog ut generationer av européer, och en övertygelse om världens undergång som bara växte när man kom in på fjortonhundratalet (och kunde motiveras med relativt rationella argument i deras världsbild).

Samhället stod på brinken av två enorma kommunikationsgenombrott – tryckpressen och litteratur på folkspråket. Det stora hotet mot Europa, ansåg allt fler i makteliten, utgjordes av islam, som bemöttes med korståg motiverade i praktiken av geopolitik men formellt sett av religiösa hänsyn. Enligt liknande principer gick man vid varje väpnad konflikt, vad eller vilka saken än gällde, man ur huse för att banka på judarna – det blev man generellt aldrig straffad för, och det var ju så himla praktiskt om man råkade sitta i skuld till de enda som fick utöva bankverksamhet.
(more…)